Bilietų pirkimo sąlygos ir nuostatos

www.ticketshop.lv elektroninės parduotuvės sąlygos ir nuostatos

Apsilankę ir naudodamiesi bilietų elektronine parduotuve www.ticketshop.lv (taip pat www.ticketshop.ee, www.ticketshop.lt, www.ticketshop.store, toliau – elektroninė parduotuvė) ir pirkdami joje, jos naudotojai sutinka ir įsipareigoja laikytis žemiau nurodytų elektroninės parduotuvės naudojimo sąlygų.

Elektroninę parduotuvę valdo SIA FIRST ROW TECHNOLOGY (toliau – TICKETSHOP), teisinis adresas: Rūpniecības gatvė 21, Ryga, LV-1045, el. paštas: [email protected].

1. Bendrosios sąlygos

1.1. TICKETSHOP nėra renginio organizatorius.

1.2. TICKETSHOP pardavinėja bilietus į renginius organizatorių vardu, laikydamasis organizatorių nustatytų sąlygų, ir neturi teisės nustatyti ar keisti bilietų kainų ar jų pardavimo ir išpirkimo sąlygų (įskaitant vietą ir laiką, sėdimų vietų skaičių, galimas nuolaidas ir kitus parametrus).

1.3. Visos teisės ir įsipareigojimai, susiję su bilietais, yra perimami ir nustatomi renginio organizatoriaus, ir TICKETSHOP nėra atsakingas už šių teisių ir įsipareigojimų turinį, pakeitimą ar vykdymą.

1.4. Renginio organizatoriaus vardas ir kontaktinė informacija yra prieinama elektroninėje parduotuvėje konkrečio renginio puslapyje ir atspausdinta ant visų konkrečiam renginiui skirtų bilietų.

1.5. TICKETSHOP is not a representative of the event organizer or any other person responsible for the organization and conduct of the event, its content and quality, information or advertising.

1.6. TICKETSHOP nekompensuos prarastų, sunaikintų ar sugadintų bilietų vertės ir neišduos kitų bilietų jų vietoje.

2. Bilietų tipai, kainos ir mokėjimas

2.1. Tuo pačiu metu į tą pačią įvykį gali būti parduodami skirtingos kainos bilietai.

2.2. Pagal renginio organizatoriaus kainų politiką gali būti siūlomi specialūs bilietų pasiūlymai ar specialios kainos, kurių sąlygos ir terminai yra nurodyti atskirai kiekvieno renginio aprašyme.

2.3. Elektroninių bilietų pardavimas gali būti nutrauktas prieš renginio pradžią, jei taip nusprendžia renginio organizatorius.

2.4. Bilietų pirkimas elektroninėje parduotuvėje yra mokama paslauga ir prie bendros pirkimo sumos pridedamas aptarnavimo mokestis. Aptarnavimo mokestis yra nurodomas atskirai bendro išlaidų sk

2.5. Tam tikrose vietose už kiekvieną bilietą gali būti imamas papildomas vietos mokestis, kurį renka TICKETSHOP.

2.6. Bilietų kainos ir prieinamų bilietų skaičius elektroninėje parduotuvėje (apibendrintai renginiui ir atitinkamai kainai) gali keistis, kol klientas pridės bilietus į savo pirkinių krepšelį.

2.7. Norėdamas apmokėti elektroninėje parduotuvėje pasirinktus bilietus, įdėjęs juos į pirkinių krepšelį, klientui suteikiamos 15 minučių, per kurias jis turi atlikti mokėjimą naudodamas Swedbank interneto banką arba mokėjimo korteles (VISA, Mastercard).

2.8. Jei klientas per 15 minučių neapmokėjo, sandoris neįvyko. Bilietai grąžinami į laisvą pardavimą ir klientas turi iš naujo atlikti bilietų pirkimo procesą. Tokiu atveju TICKETSHOP nebus atsakingas, jei klientas nepavyks iš naujo nusipirkti anksčiau pasirinktų bilietų (jei jie jau buvo nupirkti arba jei visi bilietai į renginį buvo nupirkti).

2.9. Bilietų rezervavimas vėlesniam mokėjimui elektroninėje parduotuvėje nėra įmanomas, už pasirinktus bilietus turi būti sumokėta iš karto.

2.10. TICKETSHOP turi teisę atšaukti bet kokį pirkimą, jei yra įtarimas, kad sandoris gali būti sukčiautiškas.

2.11. Kito asmens interneto bankininkystės, mokėjimo kortelės ir / arba mokėjimo kortelės duomenų naudojimas be leidimo, įskaitant prekių ir paslaugų pirkimą, yra neteisėtas. Asmuo, kaltas dėl tokio nusikalstamo sandorio, gali būti baudžiamas pagal Latvijos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą.

3. Delivery

3.1. Atlikus mokėjimą, grįžus į prekybininko elektroninę parduotuvę, galima išsaugoti elektroninį bilietą (pdf ir pkpass formatu) įrenginyje arba jį išspausdinti. Bilietas abiem formatais taip pat automatiškai siunčiamas į kliento el. pašto adresą, kurį klientas nurodė bilieto pirkimo proceso metu. Bilietą taip pat galima rasti jūsų vartotojo paskyroje elektroninėje parduotuvėje skyriuje „Mano pirkimai“ ir jį atsispausdinti / išsaugoti.

3.2. TICKETSHOP neatsako už bilietų pristatymo klaidas, jei jos atsiranda dėl kliento pateiktų netikslų duomenų.

3.3. Jei klientas negavo nupirktų bilietų savo el. pašte, jis turi susisiekti su TICKETSHOP el. paštu [email protected].

4. TICKETSHOP teisės ir įsipareigojimai

4.1. Vienas klientas vienu metu gali nusipirkti ne daugiau kaip 8 bilietus į vieną renginį. Organizatorius ir TICKETSHOP turi teisę nustatyti kitus apribojimus dėl bilietų skaičiaus konkrečiam renginiui.

4.2. TICKETSHOP netikrina vartotojo tapatybės, išskyrus vartotojo vardą ir slaptažodį. Bet kurio elektroninės parduotuvės vartotojo duomenys yra apsaugoti ir neprieinami viešai peržiūrai. Pirkimui atlikti registracija nebūtina.

4.3. Nei TICKETSHOP, nei renginio organizatorius netikrins bilieto pirkėjo ar turėtojo tapatybės, taip pat nebus atsakingi už žalą, kuri gali atsirasti naudojant neteisingus duomenis ar kitus asmeninius duomenis.

4.4. TICKETSHOP netikrina, ar konkretus vartotojas turi teisę pirkti nuolaidinius bilietus (pvz., „Studento nuolaida“) pagal renginio organizatoriaus taisykles. Nuolaidinio bilieto įsigijimas negarantuoja įėjimo į renginį. Teisė įeiti į renginį tokiais atvejais bus tikrinama vietoje.

4.5. Pažeidimas elektroninės parduotuvės naudojimo sąlygų suteikia TICKETSHOP teisę blokuoti vartotojo prieigą prie elektroninės parduotuvės ir / arba atšaukti bet kokį vartotojo bilietų pirkimą.

4.6. Elektroninė parduotuvė gali turėti nuorodas į informaciją internete. Kadangi TICKETSHOP negali kontroliuoti šių svetainių ir jose esančios informacijos, TICKETSHOP neprisiima atsakomybės už šių svetainių teisingumą ar informacijos tikslumą.

5. Kliento teisės ir įsipareigojimai

5.1. Elektroninės parduotuvės vartotojas įsipareigoja netrukdyti elektroninės parduotuvės veiklai ir nekišti į jos techninius sprendimus.

5.2. Bet koks stebėjimas, kopijavimas, reprodukcija, naudojimas ir elektroninės parduotuvės bei jos turinio publikavimas bet kuriais tikslais yra draudžiamas.

5.3. Bet kokia veikla, dėl kurios į elektroninę parduotuvę ar bilietų rezervavimo sistemą patenka pernelyg didelis informacijos kiekis, yra draudžiama.

5.4. Pirkdamas bilietus klientas įsitikina, kad jis tikrai gavo bilietus el. paštu arba atsisiunčiamų failų pavidalu po mokėjimo. Kitu atveju nedelsiant informuokite TICKETSHOP el. paštu [email protected].

5.5. Elektroninės parduotuvės vartotojas sutinka:

• kad jam yra ne mažiau kaip 18 metų (asmenims nuo 7 iki 18 metų su ribota atsakomybe reikia suaugusiojo patvirtinimo, kad jie turi teisę naudotis elektronine parduotuvė);

• laikytis visų elektroninės parduotuvė

• prisiimti visą atsakomybę už veiksmus, atliktus naudojant jo vartotojo vardą ir slaptažodį;

• nesinaudoti trečiosios šalies mokėjimo kortele ar banko prisijungimo duomenimis mokėjimui už bilietus be sutikimo;

• laikytis bilietų naudojimo taisyklių, nurodytų kiekviename biliete ir renginio aprašyme, bei / ar kituose specialiuose pranešimuose elektroninės parduotuvės aplinkoje.

6. Užsakymo atšaukimas / Sandorio sumos grąžinimas

6.1. 2016 m. birželio 14 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 255 "Dėl atstumo sutarčių" 22.12 punkte nurodyta: "(Vartotojas negali pasinaudoti atsisakymo teise, jei) sutartis susijusi su apgyvendinimo paslaugomis (išskyrus būsto nuomos sutartis), prekių gabenimu, transporto priemonių nuoma, maitinimo ar pramogų renginiais, jeigu paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti paslaugą konkrečią dieną ar nustatytu laikotarpiu", todėl vartotojo nupirkti bilietai nebus grąžinami pagal prašymą, nebent kitaip nurodys organizatorius.

6.2. Jei renginys atšaukiamas, perkeltas ar pakeičiama vieta (daugiau nei miesto ribose), už bilietų grąžinimą atsako renginio organizatorius. TICKETSHOP įsipareigoja užtikrinti bilietų grąžinimo procesą organizatoriaus vardu. COVID-19 pandemijos metu žr. 8 punktą.

6.3. Bilietų grąžinimo atveju klientui grąžinama tik bilieto nominali vertė ir renginio vietos mokestis (jei taikomas pirkimo metu), naudojant tą pačią mokėjimo priemonę, kaip buvo pirktas bilietas.

6.4. TICKETSHOP neatsako už atšauktus renginius, jų organizavimą ir reklamą ar su renginiu susijusią informaciją, taip pat už jokius nuostolius ar išmokas, kurie gali atsirasti dėl renginio atšaukimo / perkėlimo.

7. Kitos taisyklės

7.1. Visos skundas dėl renginio turinio, kokybės ir reklamos turi būti pateikiamos renginio organizatoriui.

7.2. Bet kokios nesutarimai, atsirandantys perkant elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami pagal Latvijos Respublikos įstatymus.

7.3. TICKETSHOP pasilieka teisę bet kada keisti šias naudojimosi sąlygas be išankstinio įspėjimo. Jei vertimų į kitas kalbas turinys skiriasi, galioja latviškosios sąlygos ir nuostatos.

7.4. Šios sąlygos ir nuostatos prieinamos TICKETSHOP elektroninėje parduotuvėje, pagrindiniame puslapyje, skiltyje "Informacija".

8. COVID-19 pandemija, nepaprastoji padėtis Latvijos Respublikoje ir pan.

8.1. Skelbiant nepaprastąją padėtį Latvijoje ir laikotarpiu, kai pandemijos sąlygos reguliuojamos specialiais įstatymais ir teisinės normos keičiamos kas savaitę, gali atsirasti situacijų, kai įstatymų pakeitimai prieštarauja TICKETSHOP elektroninės parduotuvės naudojimosi sąlygoms. Tokiu atveju Latvijos Respublikos įstatymai turi aukštesnę teisinę galią ir juos reikia laikytis pirmiausia.

8.2. Pandemijos metu TICKETSHOP personalizuoja elektroninius bilietus konkrečiems renginiams pagal įstatymą. TICKETSHOP netikrina personalizacijos duomenų tikslumo. Klientas prisiima atsakomybę už teisingų personalizacijos duomenų pateikimą kiekvienam nupirktam bilietai, žinodamas, kad neteisingai pateikus duomenis, įėjimas į konkrečią vietą gali būti uždraustas.